Thanksgiving 2019 - Surfers at Moss Landing


20191128-0024.JPG
20191128-0024.JPG
346.65 KB
20191128-0025.JPG
20191128-0025.JPG
499.33 KB
20191128-0026.JPG
20191128-0026.JPG
601.93 KB
20191128-0027.JPG
20191128-0027.JPG
288.86 KB
20191128-0028.JPG
20191128-0028.JPG
634.63 KB
20191128-0029.JPG
20191128-0029.JPG
522.59 KB
20191128-0030.JPG
20191128-0030.JPG
642.03 KB
20191128-0031.JPG
20191128-0031.JPG
621.01 KB
20191128-0032.JPG
20191128-0032.JPG
1.10 MB
20191128-0033.JPG
20191128-0033.JPG
256.80 KB
20191128-0036.JPG
20191128-0036.JPG
1022.37 KB
20191128-0085.JPG
20191128-0085.JPG
845.90 KB

Photos and Site Courtesy of Robert Bernstein
Back to Robert's Thanksgiving 2019 Travels
Robert Bernstein Home Page
---