Veterans Day Parade - 10 November 2018 - Santa Barbara


20181110-133.JPG
20181110-133.JPG
1.63 MB
20181110-135.JPG
20181110-135.JPG
998.21 KB
20181110-136.JPG
20181110-136.JPG
1.18 MB
20181110-137.JPG
20181110-137.JPG
1.08 MB
20181110-138.JPG
20181110-138.JPG
1001.92 KB
20181110-140.JPG
20181110-140.JPG
978.79 KB
20181110-141.JPG
20181110-141.JPG
1.22 MB
20181110-142.JPG
20181110-142.JPG
697.66 KB
20181110-143.JPG
20181110-143.JPG
852.17 KB
20181110-144.JPG
20181110-144.JPG
957.82 KB
20181110-145.JPG
20181110-145.JPG
774.31 KB
20181110-146.JPG
20181110-146.JPG
824.66 KB
20181110-147.JPG
20181110-147.JPG
925.88 KB
20181110-148.JPG
20181110-148.JPG
639.06 KB
20181110-150.JPG
20181110-150.JPG
1.49 MB
20181110-152.JPG
20181110-152.JPG
1.62 MB
20181110-153.JPG
20181110-153.JPG
1.25 MB
20181110-154.JPG
20181110-154.JPG
1.03 MB
20181110-155.JPG
20181110-155.JPG
992.21 KB
20181110-157.JPG
20181110-157.JPG
1.01 MB
20181110-158.JPG
20181110-158.JPG
1.52 MB
20181110-159.JPG
20181110-159.JPG
949.52 KB
20181110-160.JPG
20181110-160.JPG
1.56 MB
20181110-162.JPG
20181110-162.JPG
1.34 MB
20181110-164.JPG
20181110-164.JPG
1.41 MB
20181110-165.JPG
20181110-165.JPG
1.14 MB
20181110-166.JPG
20181110-166.JPG
1.26 MB
20181110-167.JPG
20181110-167.JPG
854.37 KB
20181110-168.JPG
20181110-168.JPG
1006.97 KB
20181110-169.JPG
20181110-169.JPG
1.04 MB
20181110-170.JPG
20181110-170.JPG
1.34 MB
20181110-171.JPG
20181110-171.JPG
1.51 MB
20181110-173.JPG
20181110-173.JPG
1.31 MB
20181110-174.JPG
20181110-174.JPG
1.24 MB
20181110-176.JPG
20181110-176.JPG
1.05 MB
20181110-178.JPG
20181110-178.JPG
144.61 KB

Photos and Site Courtesy of Robert Bernstein
Back to Robert's Veterans Day 2018 Page
Robert Bernstein Home Page
---